• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


THÔNG BÁO V/v Nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí năm học 2012 – 2013

Ngày đăng: 17-02-2014
Đọc: 3616 lượt

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

 

BCH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & THỰC PHẨM

 

***

Số: 01/TB – ĐTN

TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí năm học 2012 – 2013

 

Căn cứ vào thông báo số 15/TB – ĐTN ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ban thường vụ Đoàn Viện CNSH & TP về việc tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt đoàn và thu đoàn phí năm học 2012 - 2013;

 

Theo thống kê của Bộ phận Văn phòng, Ban Thường vụ Đoàn Viện nhắc nhở các Chi đoàn sau vẫn chưa hoàn thành Đoàn phí năm 2012 - 2013: CDSH13, CDTP12A, CDTP12B, CDTP13A, CDTP14, DHSH5, DHSH6A, DHSH6B, DHSH6C, NCSH4, NCTP4A, NCTP5A, TCTP39A, TCTP39B.

 

Ban Thường vụ Đoàn Viện nhắc nhở các Chi đoàn TRÊN thực hiện nghiêm túc việc thu đoàn phí và nộp đoàn phí về Ban Văn phòng Đoàn Viện (đ/c  Bảo Quỳnh số điện thoại 01627.301.061) trước ngày 26 tháng 3 năm 2014.

 

Đề nghị các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi đoàn đôn đốc và nhắc nhở Chi đoàn mình nhanh chóng thực hiện đúng, tốt các nội dung theo thông báo số 01/TB – ĐTN.

Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Tấn Vy – Phó bí thư Đoàn Viện, email: nguyentanvy2604@yahoo.com, ĐT 0909.088.274.

 

 

Nơi nhận:

- BLĐ Viện, Đoàn trường;

- Chi đoàn;

- Lưu VP;

TM. BTV ĐOÀN VIỆN

BÍ THƯ

 

 

 

Phạm Minh Tuấn

  File đính kèm


Thông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 122 
|
 Hôm nay: 139