Đoàn TNCSHCM Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm

Website dùng để đăng thông tin về tất cả các hoạt động của Đoàn TNCSHCM Viện công nghệ sinh học và thực phẩm Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

VIDEO HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI

Câu lạc bộ tình nguyện IBF

Câu lạc bộ Cảm Quan

Câu lạc bộ cầu lông

ẢNH HOẠT ĐỘNG

ONLINE

Tổng truy cập 6,739

Đang online29

CẢM ƠN & TRI ÂN

MẠNH THƯỜNG QUÂN

Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ hoạt động của Đoàn Viện

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ

Nơi đây đăng thông tin các hoạt động gây quỹ của Đoàn Viện

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:
0917 035 038